Cùng VW Longbien trải nghiệm các dòng xe Volkswagen tại TP Bắc Ninh