Kiểm tra xe và cài đặt nâng cấp phần mềm

..

Kiểm tra xe và cài đặt nâng cấp phần mềm


Kiểm tra tổng thể xeKiểm tra khung, gầm xeKiểm tra động cơ xeTest lỗi hệ thống bằng phần mềm chuyên dụng tương ứng với từng hãng xeCài đặt nâng cấp phần mềm trên xe bằng các phần mềm chuyên dụng.