NGÀY HỘI BÁN HÀNG – Cơ hội trúng Iphone 13 khi đặt cọc mua xe Volkswagen